Strategi

Succesfulde strategier bæres igennem af motiverede ledere og medarbejdere

Hvorfor interessere sig for motivation, når man arbejder med strategi? Det skal man, fordi ledere og medarbejdere kun gennemfører strategien, hvis de er motiverede. Hvis den enkelte leder eller medarbejder ikke forstår strategien, er enig i strategien, eller opnår noget ved at gennemføre strategien, så gør de meget lidt for den i praksis.

Tags: 

Strategisk Card Sort øvelse

Eksekvering af en strategi er ofte tæt knyttet til de ressourcer der er til rådighed. Brug strategisk card sort øvelse til at afklare de strategiske mål, handlinger og nødvendige ressourcer, samt risici der er forbundet med eksekveringen. Kortsortering giver hurtigt et overblik, og er en effektiv arbejdsform i en ledergruppe.

Tags: 

Kommunikationsstrategi som del af eksekveringen

Efter et langvarigt planlægningsarbejde fristes mange ledelser til at eksekvere strategien uden tilstrækkelig kommunikation med mellemledere og medarbejdere. Det overvejes ikke hvordan der skal kommunikeres i forløbet, og hvordan de mange tvivlsspørgsmål og gode input skal håndteres.

Ved at gribe kommunikationen systematisk an styrkes eksekveringen og bliver mere succesfuld. I denne korte artikel er vist hvordan kommunikationen kan styrkes og styres på en hensigtsmæssig måde.

Abonnér på RSS - Strategi