Strategi roadmap proces

Billederne herunder viser som tegneserie et eksempel på hvordan ledergruppen, lederne og medarbejderne kan arbejde med strategi roadmap og strategiaktiviteter.

1. Tilrettelæggelse af strategi roadmap i ledelsen

Ledergruppen finder i fællesskab vejen til at nå i mål, og de milestones og succeskriterier der er under vejs. Når lederne arbejder sammen opnås en fælles forståelse og kensensus om, hvad det er virksomheden skal nå, og hvordan rejsen skal være. Der vil naturligt opstå forhindringer, og vejen må løbende ændres, men strategi roadmappet vil uanset være en god rygrad for de justeringer der er under vejs.

2: Involvering og kommunikation med medarbejderne

Billedet viser at lederen for gul milestone og for gult team fortæller medarbejderne om, hvor de skal hen, og den rolle teamet har. Illustrativt jubler medarbejderne, for de kender nu rejsen og forventningerne der er, samt egen rolle på turen.

Involvering og kommunikation er den mest afgørende og enkle ledelsesmæssige aktivitet, som bidrager positivt til at skabe flere hænder der kan tage fra, og samtidig gør det muligt for medarbejderne at vide, hvad de rent praktisk skal gøre i det daglige udviklingsarbejde.

 

3: Planlægning af de opgaver der skal gennemføres

På billedet planlægger medarbejderne i teamet tid, aktiviteter og ressourcer. Illustrativt vises at lederen jubler over deres engagement og kommitment til at nå i mål med strategien.

Fællesskabet omkring tilrettelæggelse af planerne giver et fælles engagement blandt medarbejderne. De har været med. De har hver sat deres fingeraftryk på planen. De føler sig engagerede og medansvarlige.

 

4: Strategiopfølgning og justering af vejen til mål

I billedet vises skematisk, hvordan ledelsen har været igang i nogen tid med at følge roadmappet. De følger løbende op på resultaterne, og diskuterer her om en genvej skal tages. Det vil samtidig ændre på en milestone.

Den løbende manøvrering og justering af de handlinger der skal gennemføres, er en naturlig del af det at arbejde med strategiudrulning.