Tilrettelæg forretningsplan

Forretningsstrategi

1. Introduktion

Denne skabelon bruges til at kortlægge forretningsstrategien.

Skabelonen er tilrettelagt som en enkel model der let kan anvendes. Der er mange andre områder som kan være relevante, og de skal naturligvis tages med målrettet for den enkelte virksomhed.

2. Mål for udviklingen

Her beskrives mål for udviklingen i årene 2015, 2016 og 2017. For hvert mål beskrives hvad:

 • Målet omfatter
 • Termin for indfrielsen
 • Succeskriterie.

Målene opdeles naturligt i f.eks. følgende målområder:

 • Produktmæssige mål
 • Salgs- og markedsmæssige mål
 • Tekniske mål
 • Finansielle mål (omsætning, resultat og andre valgte finansielle mål)

3. Produkter/services

Beskrivelse af hvilke produkter og services virksomheden leverer. Herunder også hvilken forventet udvikling der er i produkter og services.

4. Marked og konkurrenter

Her beskrives virksomhedens omgivelser, herunder primært følgende områder.

4.1      Markedet og forventet markedsudvikling

Beskrivelse af markedets volumen og hvordan markedet forventes at udvikle sig over de kommende år.

Beskrivelse af hvilke behov virksomheden søger at indfri og servicere hos kunderne.

4.2      USP’er (Unique Selling Proposition)

Beskrivelse af hvad der gør virksomhedens produkter og services unikke i forhold til konkurrenternes.

Hvorfor er det kunderne foretrækker virksomhedens services?

Her ligger også en vurdering af, hvordan virksomheden bliver mere unik i sine produkter og tilbudte services.

4.3      Kunder

Hvilke forventede kunder og kundesegmenter forventes solgt til og hvornår.

4.4      Konkurrenter

Beskrivelse af konkurrenter/typer af konkurrenter som i øvrigt betjener kunderne og som er/kan være en trussel mod virksomhedens services.

5. Budget

For hvert af årene opstilles et resultatbudget i f.eks. følgende enkle model.

Budget

 

2014/15

2015/16

2016/17

Omsætning

 

 

 

Omkostninger

 

 

 

Resultat

 

 

 

Hvis det er muligt/hensigtsmæssigt detaljeres posterne.

6. Overordnede handlingsplaner

Handlinger der skal gennemføres for at indfri målene planlægges.

Handling

14Q3

14Q4

15Q1

15Q2

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

Planlægningen er målrettet de mest betydende overordnede handlinger. Det kan overvejes, at skifte tidsskalaen fra kvartaler til måneder og forlænge tidslinjen.

 

7. Kritiske succesfaktorer for at nå i mål

Beskrivelse af hvilke succesfaktorer der har betydning for at nå i mål med handlingerne. F.eks.:

 • Tekniske mål/funktionalitet
 • Salg til kunder
 • Udvikling af ledelsesstruktur og ledere
 • Tilstrækkelige/rette ressourcer i organisationen
 • Ledelse: motivering og fastholdelse af ledere og medarbejdere
 • Andre kritiske succesfaktorer.

 

8. Risici og risikostyring

Her beskrives hvilke risici der er forbundet med at nå i mål, og hvordan risici vil blive behandlet.

Risici

Hvordan håndteres risici?

 

 

 

 

 

 

 

9. Udrulning af forretningsplanen

Her beskrives hvordan planen vil blive udrullet i afdelingerne og den efterfølgende periodiske opfølgning.

Det basale i udrulningen er, at hver afdeling beskriver ejerskab til: mål, handlinger, kritiske succesfaktorer, økonomi og risici/håndtering af risici i på en enkel praktisk måde.

Send mail til info@nygaardadvisory.dk hvis du er interesseret i at modtage denne skabelon i en let anvendelig word-skabelon

Henrik Nygaard
M: hnygaard@nygaardadvisory.dk
T: 26 81 81 23