Ansoffs vækstmatrice

Mange virksomheder forfølger en vækststrategi og søger at skabe vækst ved at øge markedsføringen, salgsindsatsen og udvikle nye produkter. Der fokuseres på videreudvikling af produkter, mersalg og markedsføring. Strategiprofessor Igor Ansoff har arbejdet systematisk med at skabe målrettede udviklinger i virksomheder og er almindeligt anerkendt for sit arbejde med Ansoffs vækstmatrice. Basalt set indeholder matricen i den ene dimension markeder og i den anden produkter. Ansoffs idé er, at det er værdifuldt for virksomheden at målrette udviklingen, så det overvejes at sælge nye produkter på eksisterende markeder. Eller også søge at sælge eksisterende produkter på nye markeder. Salg af nye produkter på nye markeder kan være vanskeligt og bør overvejes nøje. I sin simpleste form er matricen udformet som vist herunder.

Det geniale ved matricen er, at den kan forfines og detaljeres, så alle områder der ligger tæt på virksomhedens styrker kan tages i anvendelse. Nye markeder kan gradbøjes og nye kunder også. Kunder kan ligge inden for samme branche, samme region, samme koncern o.s.v. 

Tilsvarende kan nye produkter ligge tæt på de produkter der allerede produceres, så teknologi, viden, supply chain, sælgeres kompetencer o.s.v. genbruges. 

Herunder er vist hvordan den gradvise udvikling kan kortlægges.

De fleste virksomheder arbejder allerede i dag på en måde, så der sker en glidende udvikling fra eksisterende markeder og produkter til nye. Det kan imidlertid anbefales at "sætte udviklingen i system", så der sker en systematisk screening af virksomhedens udviklingsområder.

Henrik Nygaard
M: hnygaard@nygaardadvisory.dk
T: 26 81 81 23