Strategisk Card Sort øvelse

Den strategiske card sort øvelse er en teknik, hvor en ledelse relativt hurtigt opnår et overblik over de strategiske måls og strategiske handlingers ressourcetræk, samt de afledte risici.

Strategiske planer omfatter ofte et antal betydende must win battles, som alle i ledelsesgruppen har nikket til. Eksempelvis er nye produkter, markeder der skal angribes, opkøbskandidater eller nye teknologier der kan tages i anvendelse blevet behandlet under strategiarbejdet. I denne strategiske proces er betydende handlinger blevet analyseret, og ledergruppen har afklaret og besluttet, det der skal gennemføres i den kommende strategiperiode.

Udfordringen opstår når de enkelte initiativer skal realiseres. For hvad kommer først og sidst? Hvilke ressourcer trækker initiativerne, og hvilke praktiske forhold i relation til ressourcerne spiller ind, når projekterne skal eksekveres i dagligdagen?

Er man nu i ledelsen helt enige om det der skal gøres, og har man dybest set en fælles forståelse af den ressourcemæssige rækkevidde af initiativerne?

Det er min erfaring, at forståelsen for en strategisk handling ofte er afhængig af den rolle man har som leder. Herunder også om det er lederens eget initiativ eller andre lederes ideer og ansvar. Det er også erfaringen, at forståelsen ofte hænger sammen med lederens faglige baggrund. En økonomichef vil ofte forstå et initiativ på en anden måde end marketingchefen. Ledelsens faglige spændvidde er en stor fordel når alle aspekter af en problemstilling skal behandles, men det betyder også, at hver leder har sit eget syn på de strategiske initiativer.

For enkelt og hurtigt at få kortlagt hver leders ønsker til mål, handlinger, ressourcer og risici og efterfølgende opnå en enighed i ledelsen omkring strategien, kan ledelsen med fordel gennemføre en strategisk card sort øvelse. Øvelsen gennemføres i to forløb.

Indledningsvis prioriterer hver leder for sig selv mulige strategiske mål, strategiske initiativer der er nødvendige for at realisere målene, tilhørende nødvendige ressourcer der skal til for at gennemføre initiativerne, samt de eventuelle risici der kan være forbundet med gennemførelsen. Øvelsen gennemføres rent praktisk ved at sortere kort med mål og initiativer og derefter tilknytte ressourcer og risici til hvert strategisk initiativ. Herunder er vist billede af før og efter sortering af strategikortene.

Farverne indikerer om kortet viser et mål, en handling, en ressource eller en risici.

Card sort øvelsen er naturligvis ikke eksakt videnskab, men resultatet giver et ganske godt grundlag for tilrettelæggelsen af strategiske spor, og med hvilke ressourcer man kan nå i mål.

Fordelen er bl.a. at den klassiske dark horse omkring de ressourcer, der skal til for at udrulle strategien, og som ofte er en afgørende hindring for realisering af strategien, medtages og behandles meget tidligt i forløbet.

For at kunne gennemføre sorteringen af kortene, skal kortene være præfabrikerede inden øvelsen, så lederne sorterer samme type strategikort. Det anbefales, at den øverste ansvarlige i organisationen eller den strategiansvarlige sætter rammerne for mål, handlinger, ressourcetyper og risici. Hver leder kan efter behov tilføje alternative mål og strategiske emner under øvelsen.  

Alternativt til at lade alle ledere mappe alle strategiske mål, kan målene deles mellem lederne, så de ansvarlige mapper udvalgte mål. Anden mulighed er at lade flere ledere arbejde sammen og forberede deres input, så lederne to og to arbejder med realiseringen af udvalgte strategiske mål. Denne organisering planlægges alt afhængig af omfang af strategiske mål, og den viden der er behov for at være i besiddelse af, for at kunne arbejde med målene.

Efter hver leder har givet sit bud på hvordan organisationen skal udvikle sig, samles de strategiske billeder og drøftes i ledelsen. I ledelsen drøftes bl.a. hvorfor lederne har prioriteret som vist og hvordan den praktiske eksekvering kan gennemføres.

Under denne del af card sort øvelsen arbejder ledelsen i fællesskab med strategien. Øvelsen gennemføres som en fælles strategiproces, hvor ledelsen søger at opnå enighed omkring prioritering af mål og strategiske initiativer.

Under den fælles øvelse i ledelsen opnås en god mulighed for at afprøve hinandens holdninger til mål, strategiske handlinger, ressourcer og risici. Man kommer i dybden med de mange muligheder og får hurtigt gennemført en afklaring af den strategiske vej. Ressourceafvejninger er med meget tidligt i forløbet, og netop det faktum bidrager til at gøre strategien mere eksekveringsvenlig.

Illustreringen af de strategiske forslag kan ske ved at mappe de strategiske spor som vist herunder i eksemplet.

Sandsynligvis vil der være afklaringer som kræver involvering fra resten af organisationen, og det kan derfor anbefales, at gennemføre øvelsen over en møderække, hvor der imellem møderne sker en afklaring af ressourcer og risici.

Som udløber af den strategiske card sort øvelse, er det nærliggende at foretage en vurdering af, i hvilket omfang ressourcerne findes, og hvor kritiske de forskellige typer af ressourcer er for succesfuld eksekvering af strategien. En god visuel måde er at benytte kortlægning med ressourcespiderweb. Denne teknik vil blive behandlet i en af de kommende artikler.

Henrik Nygaard
M: hnygaard@nygaardadvisory.dk
T: 26 81 81 23 

Tags: