Case: Ledelsesudvikling som fundament for realisering af strategien

Ejerledet rejsebureau som sælger grupperejser world wide. De rejsende kommer til Danmark, Sverige, Norge, de baltiske lande, Rusland og Island.
+ læs mere

Strategisk situation

Ønsker at fortsætte høj vækst ved at fokusere på udvidet ledelse med afdelingsledere og styrkelse af ledelsesarbejdet.
+ læs mere

Processen

  • Mål: Større ledelsesfundament, så vækststrategien kan realiseres
  • Afklaring af vækstmål og vækstområder
  • Aktiviteter i markedet og afdelingerne målrettet vækststrategien
  • Ledernes samarbejdsform og ledelsesarbejdet i relation til strategien
  • Individuel lederevaluering og lederudviklingsplan målrettet strategien.

+ læs mere


Ejer og direktør Pierre d’Hermilly siger følgende om processen og resultaterne:

”Processen gav os et godt grundlag for at igangsætte det fremadrettede ledelsesarbejde med at nå i mål med vores vækststrategi.

I forløbet blev der udarbejdet en god og detaljeret plan som gjorde, at vi kunne se hvordan vi kom igennem processen skridt for skridt. Forløbet var fleksibelt, og der blev lyttet til os, når vi undervejs ønskede at foretage ændringer af både tidsplan og processen.

Igennem processen med at danne en fungerende management gruppe sørgede Henrik for, at der var styr på beslutningerne, og at der kom skriftlige referater. Jeg anbefaler gerne Henrik, som har vist, at han har kompetencerne og energien til at planlægge og gennemføre en proces, som den vi har gennemgået.”


Kort om Trans Nordic Tours

Trans Nordic Tours er et af de største inbound tour rejsebureauer i Danmark. Få kender bureauet i Danmark, fordi alle kunderne er fra udlandet.

Rejsebureauet arrangerer ture for grupper af udenlandske turister som kommer fra alle verdensdele. Kundelisten er lang, og tilsvarende er antallet af nationaliteter, og de sprog der tales.

De direkte kunder er lokale rejsebureauer som i kataloger eller i butikker sælger grupperejser. 

Turisternes rejsemønster er for mange, at de har startdestination i et af de nordiske lande og derefter fortsætter en rundrejse til Danmark, Norge, de baltiske lande, Rusland eller Island.

Netop på grund af internationale kunder har Trans Nordic Tours ansat medarbejdere fra mange forskellige nationer. De bidrager med mangeartet kulturel viden om de enkelte nationer, og indsigt i hvilke dele af den nordiske kultur, som er mest interessant for turisterne. Samtidig bidrager de med nødvendige sprogmæssige færdigheder. 

Som dansker glemmer man, at en dansk bøgeskov kan være lige så eksotisk for en turist fra et asiatisk land, som et buddhistisk tempel kan være for en dansker.

Vikingebåden som logo er målrettet turisternes interesse for det nordiske, og er let at genkende. 

Trans Nordic Tours ejes og ledes af ægteparret Yvonne og Pierre d’Hermilly, og består derud over af et større antal medarbejdere. Læs mere på www. transnordictours.dk.

Strategisk situation

Trans Nordic Tours har været igennem en fantastisk positiv udvikling. Mens konkurrenter og andre erhvervsvirksomheder uden for branchen kæmper for at opnå vækst, er Trans Nordic Tours år efter år vokset kraftigt i både omsætning og resultat.

En af årsagerne er et højt kvalitetsniveau. Det er sjældent at hotellerne skuffer, eller busser ikke er der som aftalt. Hvis det skulle ske, har kunden en personlig Operation Manager, som hurtigt udbedrer fejlen.

Dette er en medvirkende årsag til den høje kvalitet og kundetilfredshed. Trans Nordic Tours er det eneste store bureau i Danmark, som sørger for denne tætte og gode kundeservicering. 

Strategisk giver markedet mulighed for yderligere vækst, og Trans Nordic Tours har som mål at fortsætte væksten.

Væksten skal komme fra øget omsætning i etablerede lande, åbning af nye markeder ved at markedsføre sig i nye lande, samt salg af ydelser året rundt.

Bureauets ledelse bestod ved start at processen af de to ejere og en bureauleder. Derudover havde Trans Nordic Tours et antal afdelingsledere. På grund af væksten og organisationens størrelse, udgjorde ledelsesopgaven en større og stadig mere betydningsfuld opgave.

Samtidig var afdelingslederne en så betydelig og væsentlig del af bureauet, at det var naturligt at udvide ledelsen med dem. 

Strategien var derfor at udvikle virksomhedens ledelsesstrukturer til at kunne håndtere den større virksomhed, og samtidig fremadrettet at fastholde den høje organiske vækst i markedet.

Processen

Målet med udviklingsprocessen var at skabe et bedre ledelsesfundament, så Trans Nordic Tours havde flere ledelsesressourcer til at realisere vækststrategien.

I processen blev der taget udgangspunkt i vækstmålene og de overordnede handlinger, som skulle realisere væksten.

I den første fase blev der derfor arbejdet med de aktiviteter i markedet og i firmaet, som kunne realisere vækststrategien. Derved var det klarlagt, hvilke opgaver der skulle løses dels i afdelingerne og dels i den nyetablerede større ledelse.

Med udgangspunkt i ledelsens opgaver for at realisere strategien, blev det i anden fase fastlagt, hvordan lederne skulle samarbejde i det daglige, og hvordan ledelsesmøder og rapportering i relation til strategien skulle tilrettelægges.

Af hensyn til at klæde lederne bedst muligt på til at varetage den ny ledelsesopgave, blev der i tredje fase gennemført en individuel lederevaluering og fastlagt en lederudviklingsplan, som gjorde lederne bedre rustet til at varetage de ny ledelsesopgaver med at eksekvere strategien.

Projektet var en del af ”Vækst via ledelse”-programmet støttet af Væksthushovedstadsregionen.


Ejer og direktør Pierre d’Hermilly siger følgende om processen og resultaterne:

”Processen gav os et godt grundlag for at igangsætte det fremadrettede ledelsesarbejde med at nå i mål med vores vækststrategi.

Det var værdifuldt at fastlægge virksomhedens strategiske handlinger, og herefter afklare hvordan ledelsen skulle samarbejde, samt hvordan den enkelte leder fremadrettet skulle arbejde, for at lykkedes med strategien.

Processen gav os både praktiske værktøjer til det daglige ledelsesarbejde og klædte os samtidig på til, at vi som ledelse fungerer i en sammenhæng om at realisere strategien.

I forløbet blev der udarbejdet en god og detaljeret plan som gjorde, at vi kunne se hvordan vi kom igennem processen skridt for skridt. Forløbet var fleksibelt, og der blev lyttet til os, når vi undervejs ønskede at foretage ændringer af både tidsplan og processen.

Vi følte altid, at vi fik den tid der skulle til, før under og efter mødet. Igennem processen med at danne en fungerende management gruppe sørgede Henrik for, at der var styr på beslutningerne, og at der kom skriftlige referater.

Jeg anbefaler gerne Henrik, som har vist, at han har kompetencerne og energien til at planlægge og gennemføre en proces, som den vi har gennemgået.”