Case: Planlægning af strategiudrulning

Republica er et reklamebureau med fokus på at forstå og servicere detailhandlen inden for det strategiske, kreative, publikationer og digitalt.
+ læs mere

Strategisk situation

Republica har været igennem høj vækst og ønsker at fastholde væksten gennem nye produkter og salg af mere til eksisterende og nye kunder.
+ læs mere

Processen

  • Mål: Fokus på at omsætte strategiske handlinger til konkrete planer
  • Grundlag for fremadrettet arbejde med strategiudrulning
  • Målrettet planlægningsmodel til tids-, aktivitets- og ressourceplanlægning af strategiske initiativer og rollefordelingen mellem ansvarlig og udførende.

​+ læs mere


COO Lars Berntsen siger følgende om processen og resultaterne

”Processen, planlægningsmodellen og den hands-on træning i planlægning af handlinger gav os en anledning til at være mere fokuserede på, hvor vigtigt det er at planlægge og afstemme planer med hinanden. En strategi kan ikke stå alene. Der skal også praktiske handlinger og løbende koordinering til, for at den bliver realiseret.”


Kort om Republica

Republica er et stort dansk reklamebureau, som har fokus på at forstå og servicere detailhandlen.

 Kernekompetencerne er inden for:

  •  Strategiske markedsføringsløsninger 
  •  Kreative løsninger
  •  Produktion af effektive reklamepublikationer af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris
  •  Digital tilstedeværelse der komplementerer den fysiske verden.

Republica har bl.a. Coop, Irma, Superbrugsen, Arla, Taffel, Danske Spil, Jem & Fix, GN og Postdanmark som kunder.

Republica er et reklamebureau med både sprælske, kreative kræfter, og en strømlinet motor der producerer reklamer cost effektivt og hurtigt. Læs mere på www.republica.dk.

Strategisk situation

Republica har været igennem en stor og positiv udvikling som har medført flere kunder, helt nye forretningsområder, samt en kraftig vækst i omsætningen.

Udviklingen er sket, fordi bureauet nu tilbyder helt nye services inden for kreativ strategiske rådgivning, og samtidig er blevet mere strømlinet gennem effektivisering af reklameproduktionen. 

En effektivisering der bl.a. er opnået ved at flytte produktionsprocesser til Bangladesh. 

Ydermere er udviklingen sket fordi salgs- og markedsføringsindsatsen har været styrket, og er rettet mod en bredere målgruppe.

Republica har som strategisk mål at udvikle forretningen yderligere både inden for eksisterende forretningsområder, men også ved fortsat at udvikle helt ny forretning. En udvikling som skal føre til vækst og øgede markedsandele.

Som udgangspunkt for strategiprocessen havde Republica arbejdet med udviklingsområderne og organisering af udviklingsarbejdet til et vist detaljeringsniveau. Den præcise ”hvem gør hvad, hvornår – og hvordan samarbejder vi med hinanden internt” var stadig udestående.

Netop behovet for detaljering og operationalisering var grundlaget for konsulentprocessen.

Processen

Det var i ledelsen vigtig, at være enig om behovet for øget strategisk planlægning. Et fælles grundlag kunne sætte standarden for, hvordan der fremadrettet skulle arbejdes med strategiudrulning. Samtidig ville enighed gøre det lettere at skabe en fælles holdning til udrulningen i organisationen.

Processen blev gennemført ved interview og afklaring af behov og ønsker til handlingsplaner, samt gennemførelse af ledelsesseminar. En målrettet Republica planlægningsmodel blev tilrettelagt til brug for fremtidig tids-, aktivitets- og ressourceplanlægning af strategiske initiativer. Herunder også rollefordelingen mellem ansvarlig og udførende.

Naturligt nok er mange kreative reklamebureau ledere i uddannelsen og i dagligdagen ikke tæt på tids- og aktivitetsplanlægning. De er mere kreativt fokuserede.

Så et væsentligt element var også hands-on øvelser og praktisk planlægning, hvor grundtanken var planlægning til et nødvendigt detaljeringsniveau, og så ikke længere.

Processen førte til tilrettelæggelse af detaljerede handlingsplaner, og en planlægningsmodel Republica brugte som grundlag for den videre udrulning af strategien, samt fremadrettet i det strategiske planlægningsarbejde.

COO Lars Berntsen siger følgende om proces og resultater:

”Processen, planlægningsmodellen og den hands-on træning i planlægning af handlinger gav os en anledning til at være mere fokuserede på, hvor vigtigt det er at planlægge og afstemme planer med hinanden. En strategi kan ikke stå alene. Der skal også praktiske handlinger og løbende koordinering til, for at den bliver realiseret.”