Case: Roadmap for udrulning af vækststrategi

Plastmo A/S er markedsleder i Danmark inden for tagrender og lette tagløsninger.
+ læs mere

Strategisk situation

Ledelsen i Plastmo ønskede at udvikle virksomheden og skabe vækst med udgangspunkt i det gode brand og den stærke markedsposition.
+ læs mere

Processen

  • Mål: Roadmap for vækststrategi
  • Ledelsens mål for væksten for nye/eksisterende produkter/markeder
  • Vækstmål ud fra potentiale, investering, forventet succes og tid
  • Udviklingsområder i produktudvikling, markedsudvikling og internt
  • Ledelsesressourcer og arbejdsform i ledelsen for at nå i mål.

+ læs mere


Adm. direktør, André Thomsen siger følgende om processen og resultaterne

”Når der udarbejdes med vækst kommer der ofte mange spændende og vilde idéer på bordet. Vores overordnede strategiske mål var ikke helt skarpe og Henrik udfordrede os på vores ambitioner, tidsplaner og ressourcer. Efter kort tid fik vi i fællesskab skabt en overordnet plan, som vi efterfølgende kunne nedbryde i konkrete delmål, handlinger og deadlines.

Henrik er meget analytisk, målrettet og direkte i sin facon og det passer glimrende til vores forretning. Jeg sætter pris på konsulenter som Henrik, som både kan se de store overordnede sammenhænge og samtidig forstår de daglige forretningsgange i en virksomhed.

Henrik var en god support i vores strategiforløb, og vil med sikkerhed kunne hjælpe os igen på et senere tidspunkt.”


Kort om Plastmo

Plastmo A/S har hovedsæde i Ringsted og er markedsleder i Danmark inden for tagrender og lette tagløsninger. Plastmo opererer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. 

Virksomheden har et stærkt brand i trælaster og byggemarkeder og leverer langtidsholdbare kvalitetsprodukter.

Udover at være kendt for gode produkter, er Plastmo også kendt for rettidig levering af aftalte produkter. Trælaster, byggemarkeder og håndværkere er derfor glade for at handle med Plastmo.

Udviklingen af produktsortimentet har betydet, at der nu også leveres tagrender og nedløbsrør i stål, zink og kobber.

Igennem de seneste år har der været en støt udvikling i produkt-sortimentet, og omsætningen er fastholdt på trods af svære år i byggeindustrien. 

Der kommer konstant nye produkter til og de samfundsmæssige problemer med regnvand har medført indførelse af nye produkter inden for det felt, herunder en faskine til regnvandsafledning.

Den solide position med base i gode velafprøvede produkter har betydet, at virksomheden igennem alle årene har haft et solidt overskud.

Plastmo er med et tysk ejerskab en del af ACO koncernen. Læs mere på www.plastmo.dk

Strategisk situation

Ledelsen i Plastmo har et ønske om at udvikle virksomheden og skabe vækst over de kommende år.

Udgangspunktet er, at det gode brand og den stærke markedsposition er en perfekt platform for at udvide produktområderne og skabe nye løsninger. 

Samtidig er der store muligheder for at udvikle markedet yderligere i de øvrige nordiske lande.

Spørgsmålet var imidlertid hvordan produktområdet skulle udvikles, og hvilken markedsudvikling, der ville give størst effekt.

Ledelsen havde arbejdet med de mange muligheder for at skabe vækst, og havde et godt billede af, hvilke områder der kunne bidrage bedst. 

De samlede mål for, hvad der skulle opnås inden for de enkelte kundeområder, markeder og produktområder var diskuteret, men ikke afklaret endeligt. Tilsvarende var det ikke afklaret, hvordan vækststrategien rent praktisk skulle realiseres.  

Processen

I første step af processen var fokus rettet mod ledelsens mål for væksten. Hver leder blev spurgt om, hvilke mål han havde for væksten.

Processen skabte mange mål omkring produkter, markeder, omsætning, overskud m.v. Øvelsen var nyttig, fordi ledelsen på den måde kunne finde mål og afstemme målene indbyrdes.

Som en del af behandlingen blev målene fordelt efter eksisterende/nye markeder/produkter og målene blev vurderet ud fra:

  • Gevinst potentiale
  • Investering
  • Forventet succesrate
  • Periode for indfrielse af målet

På baggrund af ledelsens behandling blev der udvalgt få gode vækstmål, som blev ledelsens samlede mål for væksten.

I andet step blev der arbejdet videre med hvilke udviklingsområder, der skal arbejdes videre med, for at nå de strategiske mål. Områderne var målrettet produktudvikling, markedsudvikling og intern udvikling i Plastmo.

I den afsluttende fase var fokus rettet mod ledelsesressourcer og den arbejdsform i ledelsen, som ville give de bedste betingelser for at sikre kontinuert og systematisk arbejde med udviklingsområderne, for dermed at øge succesraten for eksekvering af strategien.

Adm. direktør, André Thomsen siger følgende om processen og resultaterne

”Når der udarbejdes med vækst kommer der ofte mange spændende og vilde idéer på bordet.  Efter en periode med det indledende strategiarbejde besluttede vi at involvere Henrik Nygaard fra Nygaard Advisory. 

Vores overordnede strategiske mål var ikke helt skarpe og Henrik udfordrede os på vores ambitioner, tidsplaner og ressourcer. Efter kort tid fik vi i fællesskab skabt en overordnet plan, som vi efterfølgende kunne nedbryde i konkrete delmål, handlinger og deadlines. 

Henrik er meget analytisk, målrettet og direkte i sin facon og det passer glimrende til vores forretning. Jeg sætter pris på konsulenter som Henrik, som både kan se de store overordnede sammenhænge og samtidig forstår de daglige forretningsgange i en virksomhed. 

Henrik var en god support i vores strategiforløb og han vil med sikkerhed kunne hjælpe os igen på et senere tidspunkt.”