Udvalgte cases

Gennemførelse af strategiproces med ledelsen fokuseret på omstilling fra forbrænding til øget genanvendelse og genbrug. Proces målrettet strategisk situation, muligheder, retning og handlinger.

Gennemførelse af lean af finansiel månedslukning og serviceprocesser var dels rettet mod forbedringer og dels rettet mod intern oplæring i at gennemføre lean med egne kompetencer fremadrettet. Resultaterne understøttede digitalisering ved ERP implemntering og... + læs mere

Af hensyn til at skabe større fleksibilitet mellem teams, ressourceudjævne og et bedre arbejdsmiljø i travle perioder, ønskede ledelsen øget samarbejde mellem teams ved at medarbejdere i perioder bistår i andre teams.

 

Gennemført strategiproces hos Egmonts og Allers distributionsselskab med fokus på marked/kunder og interne forhold som ledelse, samarbejde og kultur.

Gennemførelse af Lean Kaizen event målrettet den finansielle månedslukning. Et komprimeret forløb over tre dage, med fokus på afklaring af roller og ansvar, samt opgaver der skal gennemføres for at lukke til tiden og i rette kvalitet. 

Københavns Kommune havde besluttet, at overdrage husholdningsaffaldsindsamlingen til Amager Ressource Center (ARC), det tidligere Amager Forbrænding. Årsagen var behovet for at skabe et mere solidt økonomisk fundament hos ARC.

HK's ledelse havde brug for at afklare, hvad der var mest betydende set med en digitaliseringsagenda. De strategiske indsatser blev prioriteret ved brug af IT-tool som visuelt guidede ledelsen igennem kombinationer af valgmuligheder.

Republica er et reklamebureau med fokus på at forstå og servicere detailhandlen inden for det strategiske, kreative, publikationer og digitalt.

Udvikler og markedsfører højteknologiske løsninger til rensning af spildevand med svært nedbrydelige organiske opløsningsmidler.

Sider